BANSWARA: Official Statistics of Rajasthan Assembly Elections 2023


BANSWARA: Official Statistics of Rajasthan Assembly Elections 2023

81.36% Voting in 2023 as compared to 83.07% in 2018
 
BANSWARA: Official Statistics of Rajasthan Assembly Elections 2023 Banswara Election Update Banswara News Rajasthan Assemble Elections Update from Banswara

Raj Assembly Election Result Updates will begin at 8:30 am on 3 December

Voting Statistics 2023:

Constituency Name Voters in 2023 %Voting Votes Cast
GHATOL (ST)           2,81,405 83.60%     2,35,255
GARHI (ST)           2,89,328 75.55%     2,18,587
BANSWARA (ST)           2,80,983 79.22%     2,22,595
BAGIDORA (ST)           2,64,731 82.05%     2,17,212
KUSHALGARH (ST)           2,64,872 86.90%     2,30,174
TOTAL         13,81,319 81.36%  11,23,822

Voting Statistics 2018:

Constituency Name Voters in 2018 %Voting Votes Cast
GHATOL (ST)           2,55,488 85.46%     2,13,406
GARHI (ST)           2,62,066 78.60%     2,01,169
BANSWARA (ST)           2,49,683 81.73%     1,99,968
BAGIDORA (ST)           2,37,142 83.49%     1,92,281
KUSHALGARH (ST)           2,17,312 86.00%     1,86,898
        11,97,154 83.01%     9,93,722

Election Result 2018:

Constituency Name Winner Name Party Runner Up Party Margin %Margin
GHATOL (ST) Harendra Ninama BJP Nanalal Ninama INC      4,449 2.08%
GARHI (ST) Kailash Chandra Meena BJP Kanta Bhil INC    24,401 12.13%
BANSWARA (ST) Arjun Singh Bamniya INC Hakru Maida BJP    18,366 9.18%
BAGIDORA (ST) Mahendrajeet Singh INC Khemraj Garasiya INC    21,310 11.08%
KUSHALGARH (ST) Ramila Khadiya IND Bhima Bai BJP    18,950 10.14%

Candidates in 2023:

Consituency Candidate Party
GHATOL (ST) Nanalal Ninama INC
Narayan Lal AAP
Bapulal Ganava BSP
Manshankar Ninama BJP
Ashok Kumar BAP
Dhirajmal Ninama BTP
Kantilal Ninama IND
GARHI (ST) Kailash Chandra Meena BJP
Shankarlal Charpota INC
Suryalal Khant BSP
Manilal Garasiya BAP
Vijay Pal Katara BTP
Vinod Kumar Adivasi BMP
Kugalal Ahada IND
Nipesh Damor IND
Pankaj Charpota IND
Premilal Kharadi IND
Laxman Lal IND
Shailendra Roat IND
BANSWARA (ST) Arjun Singh Bamaniya INC
Dhan Singh Rawat BJP
Prakash BSP
Bhagwati Lal Dindor BTP
Hemant Rana BAP
Dhan Singh Bhil IND
BAGIDORA (ST) Krishna Katara BJP
Pravin BSP
Mahendrajeet Singh Malviya INC
Jaikrishan Patel BAP
Basant Lal Garasiya BTP
KUSHALGARH (ST) Bheema Bhai BJP
Ramila Khadiya INC
Vijay Singh Maida AAP
Harendra BSP
Dinesh BMP
Devchand Mavi BTP
Rajendra BAP
Ashok Bhai IND
Onkarsingh Damar IND
Dr Someshwar Garasiya IND

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal